ANBI gegevens

De Belastingdienst heeft Stichting Opvang Ezels aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om onze donateurs inzicht te geven in het functioneren van onze organisatie, is er een aantal publicatieverplichtingen waar goede doelen en dus ook Stichting Opvang Ezels aan dient te voldoen. Alle gegevens die hiervoor van belang zijn, tref je hieronder aan.

Beleidsplan en jaarverslag

Beleidsplan 2016 – 2020 (PDF)
Jaarverslag 2017 (PDF)

Contactgegevens

Stichting Opvang Ezels
Roomstraat 10
6996 DX Drempt

Telefoonnummer: 06-50600066
E-mailadres: info@ezelopvang.nl

RSIN/fiscaalnummer: 8098.84.185
Kamers van Koophandel: 411 54 352
Rekeningnummer: NL98 INGB 000 10 99 109
BIC: INGNL2A

ANBI logo

Wordt donateur van Stichting Opvang Ezels

Uw gift is belangrijk zodat wij ezels kunnen blijven helpen!

Doneer nu