Disclaimer

Stichting Opvang Ezels streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Stichting Opvang Ezels niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is.

Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Stichting Opvang Ezels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

Stichting Opvang Ezels behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Wel stelt Stichting Opvang Ezels het op prijs dat onjuistheden worden gemeld bij de webredactie.

Gebruiksrecht foto’s

Alle foto’s op deze website zijn eigendom van Stichting Opvang Ezels. Deze mogen op geen enkele wijze worden gebruikt zonder toestemming van Stichting Opvang Ezels.

Wordt donateur van Stichting Opvang Ezels

Uw gift is belangrijk zodat wij ezels kunnen blijven helpen!

Doneer nu