Informatie over adopteren

Blanco overeenkomst plaatsing ezel bij adoptiegezin (PDF)
Blanco overeenkomst van afstand en overdracht (PDF)

De ezels die door de Stichting Opvang Ezels worden opgenomen worden, indien mogelijk, opnieuw geplaatst bij een gastgezin. Deze ezels blijven ten allen tijde eigendom van de Stichting en mogen dus niet worden verkocht of weggegeven. Bij plaatsing bij een gastgezin worden richtlijnen gevolgd voor wat betreft huisvesting, weidegang en andere voorzieningen. Aan de plaatsing zijn kosten verbonden. Verder dient het gastgezin bereid te zijn zich te verdiepen in een goede verzorging en deze ook daadwerkelijk te geven. De Stichting probeert zoveel mogelijk de juiste ezel op het juiste adres te plaatsen. Het maken van een goede combinatie tussen beide maakt de plaatsing al dan niet succesvol. Vanwege het sociale karakter van de ezel plaatst de Stichting altijd in twee- of meer tallen. Incidenteel echter, plaatsen we soms ook 1 ezel op adressen waar reeds één of meerdere ezels aanwezig zijn en de wens bestaat het aantal uit te breiden.

Hengsten worden voor plaatsing gecastreerd en met merries van de Stichting mag niet worden gefokt. Dit om ruimte te houden voor die ezels die een plek binnen onze Stichting nodig hebben.

Zo nodig kunnen de opvangadressen worden bezocht door een gecertificeerde vrijwilliger, verbonden aan de Stichting. Verder is er een gespecialiseerde dierenarts tandheelkunde en een ezelhoefsmid die, indien noodzakelijk, onze ezels bezoeken en behandelen.

Natuurlijk is er voor opvangadressen altijd de mogelijkheid contact op te nemen met onze adoptie/zorgcoördinator of een ander bestuurslid. Bij eventuele problemen kan dan in overleg naar oplossingen worden gezocht.

Ezels die niet meer voor plaatsing bij een gastgezin in aanmerking komen, door bijvoorbeeld een te slechte conditie of gedragsproblemen, worden geplaatst op speciale zorgadressen, zodat ook zij een fijne oude dag kunnen genieten.

Wij verwelkomen u graag als adoptiegezin!

Wordt donateur van Stichting Opvang Ezels

Uw gift is belangrijk zodat wij ezels kunnen blijven helpen!

Doneer nu