Dit doen wij

In 1986 is door enige leden van de Vereniging Het Nederlands Ezel Stamboek, Stichting Opvang Ezels opgericht. Door allerlei omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte, verhuizing, familieomstandigheden of andere problemen, kan het gebeuren dat men niet langer in staat is voor zijn of haar ezel(s) te zorgen en dat men zich als eigenaar genoodzaakt ziet afstand te doen.

Om te voorkomen dat deze ezels in de handel terechtkomen en ter voorkoming van onnodige euthanasie is er de Stichting Opvang Ezels. Voor het onderbrengen van uw ezel bij de Stichting vragen we een bijdrage in de onkosten, die we maken. Nadat u een verklaring van afstand heeft ondertekend draagt de Stichting de volledige verantwoording over de ezel gedurende zijn/haar hele verdere leven.

Stichting Opvang Ezels geeft verder informatie en adviezen over het houden en verzorgen van ezels en kan in geval van nood eventueel tijdelijke opvang verzorgen.

Wordt donateur van Stichting Opvang Ezels

Uw gift is belangrijk zodat wij ezels kunnen blijven helpen!

Doneer nu